Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı KOSGEB tarafından KOBİ’lerin ihracat süreçlerinde
destek olmak amacıyla uygulanan bir destek programıdır. Bu program ile KOBİ’lerin yurt dışı
pazarlara açılma süreçlerinde pazar paylarını artırmak, uluslararası arenada yer almalarını
sağlamak ve ihracata başlayan KOBİ’lerin sayısını artırmak, amacıyla uygulanan destek
Program kapsamında verilecek destek miktarının 210.000₺si geri ödemesiz 90.000₺si
geri ödemeli olmak üzere toplamda 300.000₺dir. Personel desteği dışında diğer tüm destek
kalemleri %70 oranında geri ödemesiz, %30 oranında geri ödemeli olarak destek verilecektir.
Desteklenecek Gider Kalemleri:
Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile proje kapsamında 2 personele kadar personel
desteği, satın alınacak yazılım ve donanım giderleri, uluslararası pazarlara yönelik yapılacak
tanıtım giderleri, yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik
yurt dışı seyahat giderleri, test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler, eğitim,
danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerine destek
Programdan Yararlanma Koşulları:
Yurt Dışı Pazar Destek Programı’ndan yararlanmak isteyen işletmeler başvuru tarihi
itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. İşletmenin
başvuru tarihi itibari ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesine sahip olması ve imalat sektöründe
veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörler dışında kalan diğer
sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin daha önce ihracat yapması koşulu aranmaktadır.
Destek Tutarları:
Proje başvurusu en az 2 gider grubundan oluşması şartı aranan programda destek
Personel Gideri: 90 TL
Teçhizat- Donanım Giderleri: 50 TL
Yazılım: 50 TL
Tanıtım Giderleri: 100 TL
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri: 150 TL
Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri: 100 TL
Diğer Hizmet Alım Giderleri: 100 TL
 
DAC Danışmanlık olarak Devlet Destekleri ve Hibeleri üzerine de ayrıca danışmanlık
hizmeti vermekteyiz. Destek ve Teşvikler kapsamında bulunan projelerin yazım, yürütme
raporlama işlemleri profesyonel ekibimiz tarafından yapılmaktadır.
Yurt Dışı Pazar Destek Programı
TÜM BLOG YAZILARI

İLETİŞİM

WHATSAPP