TÜBİTAK 1707 Sipariş Ar-Ge Çağrısı ile Ar-Ge Projelerine Destek Veriyor

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır.
Proje, ürün/süreç geliştirme ve ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacak, ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 ay olacaktır.
Proje bütçesi 2.500.000 ₺ ’yi geçmeyecektir.
Ön kayıt son başvuru tarihi: 12.04.2021

TÜBİTAK 1707 Sipariş Ar-Ge Çağrısı ile Ar-Ge Projelerine Destek Veriyor
TÜM DUYURULAR

İLETİŞİM

WHATSAPP