Uluslararası Pazarlamada Markalaşmanın Önemi

Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük bir firmanın rakipleri tarafından yapacakları
girişimlerden etkilenmeden ve piyasada meydana gelecek değişimlere rağmen hala tercih
edilmeye devam etmesi anlamına gelmektedir.
Küreselleşmenin hızla arttığı ve dünyanın tek bir ülke gibi göründüğü günümüz iş
hayatında uluslararası pazarda var olmak firmaların kaçınılmaz iş stratejisi haline
gelmektedir. Uluslararası iş stratejisi için hangi faktörlere dikkat edilmelidir, marka
yönetimi nasıl gerçekleştirilmelidir sorusunun cevabını bu yazımızda birlikte analiz
edeceğiz.
Uluslararası düşünmek iş akışının en temel gerekliliğidir. Uluslararası alanda hem
müşteriler hem de rakipler var olduğu için oyunu kurallarına göre oynayarak bu akış
içerisinde güçlü bir duruş elde edilmelidir. Küresel yarışta işletmeler fiyat, performans,
özellikler, imge gibi markanın küresel niteliklerini iyi yönetmeleri gerekmektedir.
 Marka Oluşturma Stratejilerini Uygulamak
Bu aşamada markanın pazara giriş aşamasını tasarlamak, dikkat çekici bir unsurun
belirlenmek ve bu değerin korunmasını içermektedir. Firma ölçeğinde planlanmış doğru
iletişim sistemi markanın uluslararası pazarda liderliğe doğru ilerleyen yolculuğunda en
önemli unsurudur. Daha önce denenmiş başarılı olmuş veya olmamış yöntemlerin birlikte
değerlendirildiği ve en uygun yöntemin seçildiği bu aşama hem pazarların hem de müşterin
iyi tanındığı bir bilgi birikimi gerektirmektedir.
 Uluslararası Marka Planlama Sürecinin Takviye Edilmesi
Uluslararası marka yönetim ve idaresini geliştiren firmalar, ürünler/hizmetler ve pazarlar
içinde tutarlılık gösterecek bir planlama prosesi kullanmaktadırlar. Bu süreçte uygulanması
gereken belirli şablonlar şu şekildedir:
o İlk olarak proses içinde tüketici, rakipler ve markanın idrak edilmesi
gerekmektedir.
o İkinci olarak standart kalıplarla ürün ve marka konumlandırılmamalıdır.
Çünkü bu durum kısa ömürlü bir etki yaratır. Kolay taklit edilir ve dikkat
çekiciliğini kaybeder. Güçlü olan birçok marka işlevsel faydadan ziyade
duygusal bir fayda yaratmaya başlamaktadır.
o Marka değeri belirli aralıklarla ölçülmelidir. Ölçüm yapılmadan marka
yaratmak sadece sözde kalacak ve gerçekte yaşama geçmeyecektir. Firmalar 
ya da markalar bu ölçümleri oluşturacakları sistemle, yapacakları tüketici
anketleri ve tüketicilere uygulayacakları testler aracılığıyla sağlayabilmeleri
mümkün olacaktır. Kısaca müşteri ile ilişkiler ve etkileşim arttırılmalıdır.
o Son olarak, uluslararası alanda tutarlı bir çizgide ilerleyerek markaya olan
güven arttırılmalıdır.
 Donanımlı bir departman ile yönetim Sağlamak
Sektörde olan çoğu firmada etkili ve güçlü teknoloji, özellikle hizmet sektöründe etkin
olan firmalarda, marka ve pazarlama alt yapısı yönetimde olan kişilerde eksiktir.
Uluslararası marka yöneticisinin markanın en stratejik kişisi olacağı için öncelikle marka
için tehdit ve fırsatları analiz ederek, markaya fayda sağlayacak adımlar atmak için
çalışmalar yapacaktır. Uluslararası tecrübesi, müşteriler ve pazarın hakkında da bilgili
olması gerekmektedir. Bu işlemler bir takım halinde gerçekleştirilirse adımlar daha sesli ve
daha hızlı atılabilir. Pazar araştırması, reklam, tanıtım gibi işlemler bir departman ile
gerçekleştirildiğinde tatmin edici sonuçlar elde edilmektedir.
Kısaca yerel yöneticiler çoğunlukla uluslararası stratejilerin kendi işletmeleri için geçerli
olamayacağı gibi bir ön yargı içinde uluslararası pazara çok sıcak bakmazlar. Fakat ortaya
çıkartılacak bir uluslararası marka önderliği ile başarılı bir iş akışı gerçekleştirilmektedir.
Firmaya ait bilgiler iyi analiz edildikten sonra; müşterilerin, rakiplerin ve piyasanın iyi
tanındığı güçlü bir bilgi birikimi ile uluslararası alanda iş ağını geliştirmek firmalar için
çok keyif verici bir süreçtir. Oluşturulan marka değeri bu iş ağına uzun dönemde yaşama
imkanı sunan en önemli faktördür.
Uluslararası Pazarlamada Markalaşmanın Önemi
ALL BLOG

CONTACT

Hello!

Visit Us

Maxiivedik Plaza No : 20/3 1. Kat
Yenimahalle / ANKARA / TURKEY

You can contact us.

info@dacdisticaret.com

Follow us on social media

WHATSAPP